Behandling av personuppgifter / GDPR
Genom att handla hos Kentw.se accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidarebefordrar aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Kent Winkvist är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order lagrar vi ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress, köphistorik orgnr/personnummer.

Vi behåller information om dig så länge vi har ditt samtycke, eller så länge vi behöver den för att förse dig med produkter och tjänster. Om det finns rimliga skäl eller om vi är skyldiga att följa lagkrav, lösa konflikter, reklamationsärenden eller upprätthålla våra allmänna villkor, kan vi också behålla en del av din personliga information även efter att du har dragit tillbaka ditt samtycke.

Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig och för att kunna hantera
serviceärenden,  detta sparas i 3 år.
Transaktioner för bokföring sparas i 7 år vilket bokföringslagen kräver.
Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Personuppgiftsbiträde
Vi använder oss av Molkebackens Service Ab orgnr 556868-1125 för fakturering,bokföring och registerhållning som t.e.x kundregister.
Vid genomförande av köp, delas information med personuppgiftsbiträdet för fakturering och bokföring . Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress,telefonnummer och i vissa fall personnummer/orgnr. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet.
Tredjeparts leverantörer
Vi kan komma att dela information med leverantörer av varor som vi inte lagerför.
Dessa varor skickas då direkt ifrån tredjepartsleverantören.
Det som delas med tredjepartsleverantör är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med tredjepartsleverantören för avisering.

Fraktbolag
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
Vi använder oss av olika fraktbolag som tex Postnord,Schenker och Dhl.

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ansvarig för dataskydd
Kent Winkvist org nr 660114-3610 är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter som sker och ser till att reglerna efterföljs.

Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Ändringar av de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses vara accepterade i samband med lagd order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företaget och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag