Varningstext magneter

Sväljning
Barn kan svälja små magneter. Om  magneter sväljs kan de fastna i tarmen/magen och orsaka farliga komplikationer. Magneter är inte leksaker! Se till att barn inte leker med magneter
Klämskador
Stora magneter har en mycket stark attraktionskraft. Osäker hantering kan orsaka att fingrar eller hud fastnar mellan magneterna. Detta kan leda till klämskador och blåmärken.
Kraftfulla, mycket stora magneter kan orsaka benfrakturer. Använd kraftiga skyddshandskar vid hantering av större magneter.
Pacemaker Varning.
Magneter kan påverka pacemakers mm.
En pacemaker kan byta till testläge och orsaka sjukdom. En hjärt -defibrillator kan sluta fungera. Om du bär dessa enheter håll tillräckligt avstånd till magneter. Varna andra som bär dessa enheter från att komma för nära magneter.
Tunga föremål
Utmattningssymtom samt materialfel kan orsaka att en magnet eller magnetkrok lossnar från ytan som magneten fästs på. Fallande föremål kan leda till allvarliga skador. Den angivna vidhäftningskraften gäller endast idealiska förhållanden.Använd inte magneter på platser där människor kan drabbas av skador vid materialbrott.
Metallsplitter 
Neodymmagneter är spröda. Kolliderande magneter kan spricka. Vassa splitter kan flyga bort  flera meter och skada dina ögon. Undvik kollision av magneter. Använd skyddsglasögon vid hantering av större magneter. Se till att människor i närheten också är skyddade eller håll avstånd.
Magnetisktfält
Magneter producerar ett långtgående, starkt magnetfält. De kan skada TV -apparater och bärbara datorer, datorhårddiskar, kreditkort- och bankomater, datalagringsmedia, mekaniska klockor, hörapparater och högtalare och mycket mer.
Håll magneter borta från enheter och föremål som kan skadas av starka magnetfält.

Nickel
Dom flesta magneterna är belagda med nickel och koppar vilket kan orsaka allergiska reaktioner.